उत्पादन बजार

हामीसँग घरेलु बजार र विदेशी बजारमा ग्राहकहरू छन्। बिक्री प्रबन्धक राम्रो संचार को लागी धाराप्रवाह अंग्रेजी बोल्न सक्छ।

हाम्रो मुख्य बिक्री बजार:

उत्तर अमेरिका २५.००%

दक्षिणी यूरोप 15.00%